مشاوره و راهنمایی یکی از شاخه های علوم تربیتی است که امروزه در بین گروه های مختلف توانسته است جایگاه خوبی پیدا کند.

نقش مشاور به عنوان کسی که به چالش ها، سوالات و درگیری های ذهنی افراد پاسخ می دهد انکارناپذیر است.

چه زمانی به مشاوره نیاز داریم؟

گاهی افراد در مسیر تصمیم گیری های حساس زندگی خود دچار سردرگمی و ناتوانی در انتخاب یا حتی تشخیص مسیر درست قرار می گیرند.

گاهی نیز موضوع فراتر از تصمیم گیری است و به تصمیم سازی مربوط می شود.

در این شرایط نیاز به فردی دارند که به صورت علمی با او همراهی کرده و به او مشورت بدهد.

باید توجه داشت که دانش مشاور در کنار تجربه می تواند کامل تر شود. تجربه فرد، استفاده از تجربه دیگران و حتی تجربه مشاور نیز موثر است.

تفاوت مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی

در بین مردم و عامه کسانی که نیاز به خدمات مشاوره ای دارند، میان دو کارکرد و تعریف مشاوره و روانشناسی و روانپزشکی سوء برداشت و تعبیرهایی می شود.

مشاوره

کسی که در اولین مرحله از نیاز فرد به مشورت به وی مراجعه می کند. در واقع مشاور در مرحله ای است که وضعیت اختلالات و شدت موضوعات ایجاد شده برای فرد شدید نیست.

مانند مشاوره تحصیلی و کنکور ، ازدواج، شغل، تربیت و …

روانشناس

گاهی افراد پس از مراجعه به مشاور، نمی توانند به نتیجه درست و موردنظر برسند یا مشاور تشخیص می دهد که باید بصورت علمی تر مورد بررسی و بحث قرار بگیرد.

مانند روانشناسی کودک، روانشناسی بزرگسالان، تمرکز، حواسپرتی، استرس و …

روانپزشک

آنچه یک روانشناس به فرد توصیه می کند، راهکارها و اقداماتی است که به صورت درونی و رفتاری و کلامی است که در اغلب موارد مفید بوده و فرد را به نتیجه می رساند ( در صورتی که روانشناس باتجربه و دانش کافی باشد) اما در مواردی هم نیاز به تداخلات دارویی است که به بهبود شرایط فرد کمک کند. در این صورت نیاز به خدمات روانپزشکی است.