در دنیای اطلاعات امروز دسته بندی های مختلفی برای مطالب، نوشته ها و به طور کلی محتواهای متنی، صوتی و تصویری وجود دارد که یکی از آنها محتوای آموزشی یا تعلیمی است.

محتوای تعلیمی به محتوایی گفته می شود که دربرگیرنده پیام، یادگیری و مهارتی برای مخاطب باشد.

این اموزش می تواند در زمینه های مختلفی باشد:

  • اموزش علمی
  • ازموش عملی
  • اموزش ترکیبی

امروزه برای آموزش و یاددادن روش ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد: آموزش حضوری، مَجازی یا غیرحضوری، آموزش الکترونیک و …

اجزای آموزش

در هر روند یادگیری چند وجه وجود دارد: یادگیرنده، یاددهنده، موضوعی که اموزش داده می شود.

یادگیرنده یا اموزش پذیر یا دانش اموز، داوطلبان کنکور یا شاگرد را شامل می شود.

یاددهنده که می تواند معلم، مربی، استاد باشد.

موضوعی که آموزش داده می شود و بسیار گسترده تر از آن است که بتوان برای آن دسته بندی مشخص کرد.

به جرات می شود گفت که به تعداد سوالات و پرسش هایی که در ذهن انسان ایجاد می شود، زمینه های یادگیری هم ایجاد می شود.

اموزش پویا

یکی از مفاهیم جدید و جدی در امر اموزش، پویایی است. مفهومی که بر انجام شدن روند یادگیری و یاددهی به صورت پویا و فعال تاکید دارد.

به بیان ساده، پویایی اموزش یعنی یادگیرنده به عنوان جزء منفعل و پذیرنده، تنها یک مخاطب نباشد که یاددهنده مطالبی را به وی القاء می کند؛ بدون آنکه تحلیل و واکاوی در مورد آن ها داشته باشد.