در دنیای اطلاعات امروز دسته بندی های مختلفی برای مطالب، نوشته ها و به طور کلی محتواهای متنی، صوتی و تصویری وجود دارد که یکی از آنها محتوای آموزشی یا تعلیمی است.

محتوای تعلیمی به محتوایی گفته می شود که دربرگیرنده پیام، یادگیری و مهارتی برای مخاطب باشد.

این اموزش می تواند در زمینه های مختلفی باشد:

  • اموزش علمی
  • ازموش عملی
  • اموزش ترکیبی

امروزه برای آموزش و یاددادن روش ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد: آموزش حضوری، مَجازی یا غیرحضوری، آموزش الکترونیک و …

اجزای آموزش

در هر روند یادگیری چند وجه وجود دارد: یادگیرنده، یاددهنده، موضوعی که اموزش داده می شود.

یادگیرنده یا اموزش پذیر یا دانش اموز و شاگرد را شامل می شود.

یاددهنده که می تواند معلم، مربی، استاد باشد.

موضوعی که آموزش داده می شود و بسیار گسترده تر از آن است که بتوان برای آن دسته بندی مشخص کرد.

به جرات می شود گفت که به تعداد سوالات و پرسش هایی که در ذهن انسان ایجاد می شود، زمینه های یادگیری هم ایجاد می شود.

اموزش پویا

یکی از مفاهیم جدید و جدی در امر اموزش، پویایی است. مفهومی که بر انجام شدن روند یادگیری و یاددهی به صورت پویا و فعال تاکید دارد.

به بیان ساده، پویایی اموزش یعنی یادگیرنده به عنوان جزء منفعل و پذیرنده، تنها یک مخاطب نباشد که یاددهنده مطالبی را به وی القاء می کند؛ بدون آنکه تحلیل و واکاوی در مورد آن ها داشته باشد.