برنامه ریزی یا programming به روندی گفته می شود که از احساس نیاز به داشتن برنامه شروع شده و به هدف ختم می شود.

در این روند، مراحل و اتفاقات ساده و پیچیده ای وجود دارد.

معمولا افراد و سازمان ها زمانی احساس نیاز به برنامه‌ریزی را درک می کنند که یا هدف بزرگ و مهمی دارند و یا در کارهای خود با شکست مواجه شدند.

برنامه‌ریزی برای دانش اموزان نیز به همین ترتیب احساس می شود که داوطلب کنکور یا دانش آموز با توجه به هدف مهمی که دارد و یا به دلیل موفق نشدن در آزمون های خود احساس نیاز شدید به داشتن یک برنامه‌ریزی را دارند.

در یک برنامه ‌ریزی درست و اصولی باید به نکات مهمی دقت کرد:

  • منطقی و به دور از احساسات لحظه ای برنامه‌ریزی کنید؛
  • اهداف خود را زمان بندی کنید: کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت؛
  • جسور و جاه طلب باشید اما غیرمنطقی نباشید؛
  • برنامه ریزی را قدم به قدم تنظیم و اجرا کنید؛
  • اجرای برنامه را کنترل کنید؛
  • نحوه عملکرد خود در برنامه ریزی را به دقت یادداشت کنید؛
  • یادداشت های خود را بصورت هفتگی و چند هفته یکبار بررسی کنید؛
  • در صورت نیاز برنامه را تغییر بدهید؛
  • از تغییرات شدید و بزرگ در اجرای برنامه ریزی پرهیز کنید؛

یادتان باشد: هیچ برنامه ای نیست که بد باشد؛ چون بی برنامه بودن، بدتر از هر برنامه ای دیگر است!