در این بخش از مجله اینترنتی هلدینگ آموزشی رهپویان دانش و اندیشه شما را از آخرین و جدیدترین اخبار، اطلاعیه ها و رخدادهای مجموعه مطلع خواهیم کرد.

اخباری در زمینه برگزاری نمایشگاه توسط رهپویان، پوشش خبری حضور ما در نمایشگاه های داخلی، خارجی و بین المللی یا استانی نیز در همین صفحه خواهد بود.

اطلاع از جشنواره های مختلف فروش محصولات، طرح های تخفیف و برگزاری نمایشگاه را نیز در همین صفحه اطلاع رسانی خواهیم کرد.