آنچه در این بخش از مجله رهپویان دانش و اندیشه ملاحظه و مطالعه می کنید، مروبط است به اصول، تکنیک ها و روش های موفقیت در زمینه تحصیل و کنکور؛ که امیدواریم برای شما کاربران مفید باشد.

تعریف موفقیت

شاید ساده ترین و خودمانی ترین تعریفی که از واژه موفقیت بتوان ارائه داد، همین باشد: رسیدن به هدفی که برای آن برنامه ریزی و تلاش داشته ایم.

ارکان موفقیت تحصیلی

وقتی حرف از موفّقیت تحصیلی به میان می آید لازم است به سه جزء اصلی و تشکیل دهنده آن اشاره کرد:

  1. داشتن برنامه ریزی درست
  2. تلاش به موقع و درست
  3. منابع و ابزارهای کافی و درست

در خصوص برنامه ریزی باید گفت که برنامه باید متناسب با اهداف ما باشد. اهداف نیز به نوبه خود در چهار بخش قابل تقسیم و دست یابی هستند:

کوتاه مدت / میان مدت / بلندمدت / نهایی

اما در رابطه با تلاش، که مشخصا با دو عنصر سروکار دارد: زمان و کیفیت. عنصر زمان در تلاش زمانی اهمیت پیدا می کند که دانش آموز درک کند (هر تلاشی باید در زمان درست و به موقع باشد) و کیفیت در تلاش نیز به خوبی تعیین کننده میزان نتیجه گرفتن از اهداف است.

سومین ضلع از موفقیت، منابع و ابزارها هستند؛ که قطعا هر انسانی در هر مسیری هرچند برنامه ریزی و تلاش داشته باشد بدون داشتن حداقل امکانات و ابزارها از رسیدن به اهداف خود بازخواهدماند.