در این بخش از مجله اینترنتی رهپویان دانش و اندیشه مقالات و مطالب در حوزه علم و فناوری یا تکنولوژی را خواهید داشت.

آشنایی با علوم و تکنولوژی های روز دنیا و همچنین اطلاع از جدیدترین اخبار در حوزه دانش دیجیتال را می توانید داشته باشید.

دانش دیجیتال یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه علم و فناوری های نوین است.

علم و فناوری در هپویان

این علم که دایره وسیعی از مهارت ها و آموخته های دیجیتال را شامل می شود، امروزه بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرده و در مقیاس ساعت و لحظه، بر اهمیت آن افزوده می شود؛ جرا که سرعت پیشرفت بشر در زمینه علوم نوین دیجیتال بیشتر از آن چیزی است که شاید خود بشر در ابتدا فکر می کرد.

یکی از جذابیت های علم و فناوری برای ما در رهپویان دانش و اندیشه، تکنولوژی آموزش آنلاین و مدیریت آن است که امروزه در قالب «سامانه مدیریت آموزش» ارائه می شود.

این علاقه ما را واداشت که دست به طراحی و اجرای پروژه بزرگ LMS رهپویان بزنیم.

در کنار آماده سازی زیرساخت ها و بستر لازم برای ادارات، ارگان ها و سازمان ها، زمینه لازم برای بهره مندی مدارس، آموزشگاه ها و سایر مراکز آموزشی را از این تکنولوژی مبتنی بر شبکه گسترده جهانی فراهم کنیم.

علاوه بر این سعی کردیم با استفاده از دانش و تجربه تیم فنی در هلدینگ اموزشی رهپویان، جذابیت ها و قابلیت های مفید دیگری را به آن اضافه کنیم تا در مجموع یک سامانه کاربردی، پیشرفته، کامل اما با رابط کاریری ساده را در اختیار کاربران قرار دهیم.