در این بخش از مجله رهپویان مطالب و مقالات مشاوره ای در زمینه آشنایی و معرفی تکنیک های تستی را به شما معرفی کرده ایم.

تکنیک تستی به مجموعه ای از روش ها، متدها و اصولی گفته می شود که در مرحله پس از یادگیری و تسلط کامل مطرح می شود.

به عبارت دیگر زمانی که دانش آموز و داوطلب کنکور پس از مطالعه، یادگیری و تست زنی بر مباحث و مطالب مسلط شد، نیاز دارد یک قدم جلوتر از رقبای خود عملکرد داشته باشد؛ تا از دو جهت بر آنها پیشی بگیرد:

  1. سرعت
  2. دقت

این دو بُعد در مرحله ای از تست زنی مطرح و موثر خواهند بود که دانش آموز و داوطلب کنکور توانسته باشد دانش و مهارت پایه برای ورود به مرحله پیشرفته را کسب کرده باشد.

تکنیک تستی، نه شعبده بازی

گاهی با اصطلاحات، تبلیغات و نمایش هایی روبرو می شوید که با نام تکنیکِ تستی است اما چیزی بیشتر از صدای دُهُل نیست که از دور خوش باشد!

تکنیکِ تستی با شعبده بازی و روش های یکبار مصرف فرق دارد. روش های تست زنی سریع یک دانش است و جزء تکنیک خاص کنکوری محسوب می شود.

منظور از روش های یکبار مصرف شیوه هایی است که تنها در یک تست کاربرد دارد. یادتان باشد تکنیک برای پاسخ سریع و درست دادن به یک تیپ خاص از سوالات است، نه یک سوال در یک آزمون.