ویدئو یا فیلم یکی از ابزارهای آموزشی موثر، جدید و دارای طرفدارن خاص خود است که ما در هلدینگ آموزش رهپویان دانش و اندیشه در زمینه تولید، تکثیر و پخش آن فعالیت می کنیم.

این گروه از محصولات ما شامل تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا کنکور سراسری شده و همواره در تلاش برای بهبود و ارتقاء انها هستیم.