دسته بندی نشده

لایه‌های جو زمین را چقدر می‌شناسید

زمین در احاطه جو خود قرار گرفته است، که بدنه‌ای شامل گاز و هواست و از زمین محافظت می‌کند و حیات را امکان پذیر می‌کند. اکثر جو زمین در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته است، جایی که حجم بیشتری هم دارد. به طور کلی پنج لایه مجزا وجود دارد. در ادامه به این پنج مورد پرداخته‌ایم.

لایه تروپوسفر

این لایه از جو نزدیکترین لایه به سطح زمین است. تروپوسفر از سطح زمین شروع می‌شود و تا ارتفاع ۶ تا ۱۰ کیلومتری این سیاره ادامه دارد. این لایه معروف است به لایه پایین‌تر جو. تروپوسفر جایی است که تغییرات آب و هوایی انجام می‌شود و حاوی هوایی است که انسان از آن تنفس می‌کند. هوای کره زمین از ۷۹ درصد نیتروژن و کمتر از ۲۱ درصد اکسیژن تشکیل شده است و مقادیر باقی مانده شامل کربن دی اکسید و سایر گازها می‌شود. دمای تروپوسفر با بیشتر شدن ارتفاع کاهش می‌یابد.

لایه استراتوسفر

بالاتر از تروپوسفر لایه استراتوسفر قرار دارد که تا ارتفاع ۵۰ کیلومتری از سطح زمین ادامه دارد. این لایه جایی است که در آن لایه اوزون قرار دارد و دانشمندان بالون‌های هواشناسی را به این قسمت ارسال می‌کنند. جت‌ در قسمت‌هایی پایین‌تر استراتوسفر پرواز می‌کنند تا دچار آشفتگی نشوند. دمای هوا با بالا رفتن در این لایه افزایش پیدا می‌کند اما همچنان پایین‌تر از فریزینگ است.

لایه مزوسفر

در ارتفاع ۵۰ تا ۸۵ کیلومتری از سطح زمین لایه مزوسفر قرار دارد که در آن هوا رقیق است و مولکول‌ها با فاصله خیلی دور از هم قرار دارند. دما در این لایه به زیر منفی ۹۰ درجه سلسیوس می‌رسد. مطالعه این لایه به صورت مستقیم کار دشواری است، زیرا بالون‌های هواشناسی نمی‌توانند به این ناحیه برسند و ماهواره‌های هواشناسی هم پایین‌تر از آن کره زمین را دور می‌زنند. لایه استراتوسفر و مزوسفر به لایه‌های میانی جو معروف شده‌اند.

لایه ترموسفر

این لایه از جو در فاصله ۹۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد و تا ارتفاع ۵۰۰ تا هزار کیلومتری از آن ادامه دارد. دما در این لایه به شدت تحت تاثیر خورشید است و تا ۵۰۰ درجه سلسیوس در طول روز داغ‌تر از شب می‌شود. با بالاتر رفتن از این لایه دما افزایش پیدا می‌کند و حتی تا ۲ هزار درجه سلسیوس هم می‌رسد. با این وجود هوا در این نواحی سرد است چون مولوکوهای داغ به شدت از هم جدا هستند. این لایه به لایه بالاتر جو معروف است و جایی است که شفق قطبی رخ می‌دهد.

لایه اگزوسفر

این لایه در بالاترین سطح یعنی ۱۰ هزار کیلومتر بالاتر از سطح زمین قرار دارد. این لایه مولکول‌های جو کمی دارد. برخی از دانشمندان مخالف این هستند که اگزوسفر بخشی از جو است و به جای آن این لایه را بخشی از جو خارج از فضا می‌نامند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که در این لایه‌های بالایی مرزی برای پایان وجود ندارد.

لایه یونوسفر

یونوسفر لایه جو به حساب نمی‌آید اما نواحی است در لایه‌ها که در آن اجزای یونیزه شده وجود دارد.(یون‌های باردار شده با یون‌ها و الکترون‌های آزاد) یونوسفر در مزوسفر و ترموسفر قرار گرفته است. ارتفاع لایه‌های یونوسفر در طول روز و در هر فصل تغییر می‌کند.

منبع: thoughtco

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *