درس عربی به عنوان دومین زبان بعد از فارسی است که دانش آموزان به اتفاق زبان انگلیسی با آن آشنا می شوند.

این درس از پایه هفتم تا آخرین سال تحصیلی در پایه دوازدهم همراه دانش آموزان است.

عربی در پایه هفتم تا نهم

مطالب این درس در دوره متوسطه اول شامل شناخت فعل های گذشته، حال و ساختارهای آن است.

آشنایی با کلمات و ساختارهای پرکاربرد در مکالمات و متون عربی (مانند کلمات پرسشی، فصل ها، ایام هفته، رنگ ها و …) از دیگر محتواهای آموزشی این درس است.

عربی؛ زبان قرآن

در دوره متوسطه دوم مطالب در سطح بالاتری ارائه می شوند؛ چه از نظر قواعد و دستور زبان و چه از نظر واژگان.

اما بیشتر از قواعد، دایره واژگان کتاب درسی است که خودنمایی کرده و چیزی نزدیک به 2هزار لغت در 3کتاب درسی گنجانده شده است.

از طرب دیگر در بخش قواعد با حجم نه چندان زیاد قواعد روبرو هستیم؛ قواعدی که کاملا در زمینه ترجمه و درک متون زبان‌عربی کاربردی هستند!

به طور کلی دو ویژگی برای این درس می توان ذکر کرد:

1.مطالب در زمینه قواعد با رویکرد کاربرد در ترجمه ارائه شده اند.

2. دایره گسترده واژگان و اصطلاحات، دانش آموزان را بیشتر از قبل با این زبان آشنا ساخته است.

در انتشارات رهپویان دانش و اندیشه برای مجموعه کتاب های عربی از هفتم تا دوازدهم اساتید به نامی مانند استاد عمار تاجبخش تدریس کرده اند.