درس زیست شناسی به عنوان تخصصی ترین درس در رشته علوم تجربی، از همان پایه دهم همراه دانش آموزان این رشته می شود.

در دوره متوسطه اول و دوم و پایه های اول تا ششم این درس در محتوای کتاب علوم گنجانده شده تا علاقمندی و توانایی دانش آموز با مطالب صورت گرفته و از طرف دیگر نیز دانش لازم برای یادگیری تخصصی آن در درس زیست شناسی را بگذراند.

موضوعات زیست شناسی

مطالب در این درس به طور کلی به بررسی و شناخت ارگانیسم، فعالیت ها و اجزای بدن انسان، گیاهان و سایر جانداران اختصاص دارد.

کنکور زیست شناسی

این درس در کنکور تجربی شامل 50 سوال با مدت زمان پاسخگویی 36 دقیقه است.

بودجه بندی این درس در کنکور به شکل زیر است:

زیست‌شناسی 1 پایه دهم: 17 سوال یعنی 34%

زیست‌شناسی 2 پایه یازدهم: 17 سوال یعنی 34%

زیست‌شناسی 3 پایه دوازدهم 16 سوال یعنی 32%

محصولات ما برای زیست‌شناسی

از تجربه، دانش و توانایی های بهترین اساتید کشوری در این درس استفاده کرده ایم تا بهترین آموزش را به شما هدیه کنیم.

به همین منظور برای درس زیست‌شناسی محصولات متنوع و بسته کاملی از آموزش را در اختیارتان قرار داده ایم.

1.آموزش مفهومی زیست شناسی1

2. آموزش مفهومی زیست‌شناسی 2

3. آموزش مفهومی زیست‌شناسی 3

4. آموزش جامع زیست‌شناسی 2

5. آموزش جامع زیست شناسی1.2 پایه کنکور

اساتید تدریس زیست‌شناسی

فهرست دبیرانی که در این محصولات تدریس داشته اند:

1.استاد علی کرامت

2. استاد بهمن فخریان

3. مازیار اعتمادزاده

4. بهرام میرحبیبی

جهت مشاهده رایگان نمونه تدریس این اساتید کلیک کنید::: آموزش زیست شناسی