حسابان نام یکی از درس های رشته ریاضی است. ریشه این کلمه از واژه calculi گرفته شده است که به معنای (قلوه سنگ های ریز و کوچک) است. دلیل نامگذاری به این اسم را به استفاده از قلوه سنگ در آموزش پایه و ابتدایی آن است.

حسابان علمی است که از ریاضی جدا شده و زیرشاخه آن محسوب می شود؛ اگر هندسه را علم اَشکال و اجرام بنامیم و اگر جبر را دانش تعمیم چهار عمل اصلی بدانیم،حسابان نیز دانش مطالعه تغییرات پیوسته است.

این شاخه از ریاضی، به نوبه خود دارای دو زیرمجموعه و شاخه موضوع است:

حساب دیفرانسیل و حساب انتگرال.

موضوعاتی که در این درس آموزش داده می شود شامل تابع، مثلثات، حد، مشتق و کاربرد آن، لگاریتم و …. است.

محصولات رهپویان برای درس حسابان

دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک در پایه های یازدهم و دوازدهم این درس را آموزش می بینند.

ما در انتشارات رهپویان دانش و اندیشه برای حسابان محصولات زیر را تهیه و منتشر کرده ایم:

1. آموزش مفهومی حسابان1: آموزش به صورت پایه برای تسلط بر کتاب درسی

2. آموزش مفهومی حسابان2: آموزش به صورت پایه برای تسلط بر کتاب درسی

3. آموزش جامع حسابان2: آموزش تستی ویژه آمادگی کنکور و روش های تستی

4. آموزش از طریق حل تمرین حسابان1: ویژه حل تمرینات بیشتر و تکمیل آموخته های ناقص در آموزش مفهومی.

دانش آموزان رشته ریاضی می توانند متناسب با نیاز آموزشی و سطح تسلط خود از محصولاتی که برای درس حسابان1و2 آماده شده اند، استفاده کنند.

لینک مشاهده ویژگی ها و نمونه تدریس رایگان هر یک از این محصولات: آموزش حسابان