درس شیمی به عنوان تنها درس کاملا مشترک بین رشته های ریاضی و علوم تجربی در تمام پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس و آموزش داده می شود.

موضوعات شیمی (استاد علی سلوکی)

به طور کلی می توان گفت موضوع این علم: بررسی و شناخت مواد و عناصر تشکیل دهنده تمام آنچه که در اطراف ما قرار دارد.

کنکور شیمی

آخرین درس از دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هر دو رشته تجربی و ریاضی شامل 35 تست با 35 دقیقه زمان پاسخگویی است.

از کتاب پایه دهم شیمی1: 8تست از 35 سوال طرح می شود؛ یعنی 22%

از کتاب پایه یازدهم شیمی2: 14سوال از 35 تست را به خود اختصاص می دهد؛ یعنی 40%

و کتاب پایه دوازدهم شیمی3: 13سوال از تمام 35 تست کنکور سهم دارد؛ یعنی 38%

بودجه بندی موضوعی کنکورشیمی

شیمی1 فصل1: 3 سوال / شیمی1 فصل2: 3 سوال / شیمی1 فصل3: 2 سوال

شیمی2 فصل1: 4 سوال / شیمی2 فصل2: 4 سوال / شیمی2 فصل3: 6 سوال

شیمی3 فصل1: 3 سوال / شیمی3 فصل2: 4 سوال / شیمی3 فصل3: 4 سوال / شیمی3 فصل4: 2 سوال

محصولات ما برای شیمی

در انتشارات رهپویان دانش و اندیشه از تمام دانش و تجربه اساتید برتر کشوری برای آموزش و برقراری عدالت آموزشی باکیفیت تلاش کرده ایم که نتیجه آن در قالب محصولات زیر در اختیار شما قرار دارد:

1.آموزش مفهومی شیمی1

2. آموزش مفهومی شیمی2

3. آموزش مفهومی شیمی3

4. آموزش جامع شیمی1و2و3 ویژه کنکور

اساتید تدریس شیمی

برای این درس مهم و کلیدی در کنکور از حضور و توانمندی های دو استاد مطرح کشوری در مجموعه رهپویان استفاده شده است:

دکتر مهدی صالحی راد

استاد امیر قاسمی

جهت مشاهده رایگان نمونه تدریس این اساتید کلیک کنید::: آموزش شیمی