درس زبان انگلیسی یکی دیگر از دروس در دوره اول و دوم متوسطه است که البته جزء منابع کنکور نیز می باشد.

این درس از پایه هفتم در برنامه درسی قرار گرفته و با تغییرات خوبی که در ساختار و سبک آموزش آن صورت گرفته، دشواری یادگیری زبان دوم و سوم را برای دانش آموزان کمتر کرده است.

یکی از گام های اساسی برای پیشرفت در این درس، تداوم در مطالعه و یادگیری است. اینکه در درازمدت برای آن وقت بگذارید و انتظار نتیجه گیری یا پیشرفت سریع نداشته باشید.

این موضوع تنها برای زبان‌انگلیسی نیست؛ بلکه تمام زبان های دیگری که بعد از زبان مادری فرد، آموخته می شوند نیاز به صرف زمان کافی و درازمدت دارند.

بنابراین در این درس عجول نباشید و با صبر و حوصله تمام آموزش خود را دنبال کنید.

زبان انگلیسی در کنکور

آخرین درس در دفترچه کنکور سراسری همه رشته هاست که با 25 سوال و 1200 ثانیه زمان پاسخگویی، شامل این مباحث و بودجه بندی می شود»

1.قواعد دستور زبان یا grammar از سوال 76 تا 78

2. واژگان یا vocabulary از سوال 79 تا 87

3. تکمیل متن باز یا cloze test از سوال 88 تا 92

4. درک و فهم متن یا reading از سوال 93 تا 100 در قالب دو متن جداگانه

محصولات ما برای زبان‌انگلیسی

برای این درس از پایه هفتم تا دوازدهم و کنکور تدریس های جذاب، تعاملی و متفاوتی از اساتید برتر کشوری را در اختیار دانش آموزان قرار داده ایم.

برای مشاهده فیلم رایگان نمونه تدریس محصولات زبان کلیک کنید: آموزش زبان انگلیسی