انگیزشی

وقتی که نظم همه چیز را زیباتر می‌کند

یکی از شاخص‌های محوری در فرایند سختکوشی، نظم است. باید نظم را از دیدگاه قرار داشتن هر چیز در جایگاه اصلی بررسی کنیم تا آنگاه، نقش محوری آن به وضوح در مسیر موفقیت لمس شود. تصور کنید که صرفا با یک تصویر ذهنی و شاید خیالی شروع به کاری کرده‌اید. در میانه‌های راه به فکر جمع‌آوری اطلاعات می‌افتید.

کمی بعد احساس ضعف می‌کنید و سراغ هدف‌گذاری می‌روید. منابع اتلاف شده هر لحظه تأثیر منفی بیشتری بر فعالیت شما می‌گذارند و درنهایت نتیجه به دست آمده حتی نیمی از وضعیتی که از ابتدا در ذهن داشته‌اید هم نیست. این چرخه معیوب چگونه به این نتیجه رسید؟ اگر از ابتدا همه چیز در جایگاه واقعی خود قرار داشت چه اتفاقی می‌افتاد؟

منظم بودن در مقیاس عملی سختکوشی به معنی استفاده متقارن از توانمندی فردی است. یک فرد سختکوش می‌داند که همیشه به منبع انرژی بی‌انتها دسترسی ندارد و از سوی دیگر، بازدهی بی‌عیب و نقص نیز همیشه در دسترس نیست؛ پس باید توجه کرد که با بهره گیری از نظم، همه چیز در شرایط استفاده بهینه قرار داشته باشد.

منظم بودن، این چرخه را اصلاح می‌کند. شناخت مسیر و تعیین هدف به ابتدای فرایند منتقل می‌شود، هدف واضح به انگیزه دائمی می‌انجامد و منابع به طور منظم مصرف می‌شوند؛ یعنی بین مصرف منابع و پوشش دادن هدف گذاری‌ها رابطه مستقیمی وجود دارد و درنهایت هدف به دست آمده شکل عملی هدف واضحی است که در ابتدا ترسیم شده بود.

منظم بودن در مقیاس عملی سختکوشی به معنی استفاده متقارن از توانمندی فردی است. یک فرد سختکوش می‌داند که همیشه به منبع انرژی بی‌انتها دسترسی ندارد و از سوی دیگر، بازدهی بی‌عیب و نقص نیز همیشه در دسترس نیست؛ پس باید توجه کرد که با بهره گیری از نظم، همه چیز در شرایط استفاده بهینه قرار داشته باشد.

تمرین منظم به افزایش قدرت می‌انجامد. مصرف منظم، بهره‌وری منابع را بالاتر می‌برد. بازخورد گرفتن منظم، میزان صحت فعالیت‌های ما را بهتر مشخص می‌کند. تلاش منظم از استفاده نامناسب از استعدادها جلوگیری می‌کند. وقتی نظم همراه سختکوشی در مسیر موفقیت باشد، همه چیز در جایگاه واقعی خود قرار خواهد داشت و همه چیز به تصویر هدف شبیه تر خواهد بود.

مترجم: حسام زینی

منبع: شماره ۳۲۰ مجله آزمون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *