نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بسته همه درسام پایه اول دبستان

135,000 تومان 120,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی ریاضی اول ابتدایی
 • آموزش تعاملی دروس اول ابتدایی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه پنجم دبستان

255,000 تومان 130,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی ریاضی پنجم ابتدایی
 • اموزش پیشرفته ریاضی پنجم  ابتدایی
 • آموزش مفهومی علوم پنجم ابتدایی
 • آموزش تعاملی دروس پنجم ابتدایی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه چهارم دبستان

180,000 تومان 130,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی ریاضی چهارم ابتدایی
 • آموزش مفهومی علوم چهارم ابتدایی
 • آموزش تعاملی دروس پایه چهارم ابتدایی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه دوم دبستان

180,000 تومان 130,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی ریاضی دوم ابتدایی
 • آموزش مفهومی علوم دوم ابتدایی
 • آموزش تعاملی دروس دوم ابتدایی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه سوم دبستان

180,000 تومان 130,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی ریاضی سوم ابتدایی
 • آموزش مفهومی علوم سوم ابتدایی
 • آموزش تعاملی دروس پایه سوم ابتدایی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه ششم دبستان

150,000 تومان 130,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی ریاضی ششم ابتدایی
 • آموزش مفهومی علوم ششم ابتدایی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه نهم – آموزش مفهومی

475,000 تومان 300,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی عربی نهم
 • آموزش مفهومی ریاضی نهم
 • آموزش مفهومی زبان انگلیسی نهم
 • آموزش مفهومی علوم نهم
 • آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه هشتم – آموزش مفهومی

380,000 تومان 300,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی عربی هشتم
 • آموزش مفهومی ریاضی هشتم
 • آموزش مفهومی زبان هشتم
 • آموزش مفهومی علوم هشتم
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول

بسته همه درسام پایه هفتم – آموزش مفهومی

380,000 تومان 300,000 تومان
دروس موجود در  این بسته آموزشی:
 • آموزش مفهومی عربی هفتم
 • آموزش مفهومی علوم هفتم
 • آموزش مفهومی ریاضی هفتم
 • آموزش مفهومی زبان انگلیسی هفتم
توضیحات بیشتر و مشاهده رایگان نمونه تدریس در توضیحات محصول